LA VOZ LIBRE

197.138,88 euros para la exposición '¡Adiós a la tele! Llega la TDT'

Expediente 2008102. Producción, montaje, desmontaje y mantenimiento de la exposición '¡Adiós a la tele! Llega la TDT'. Empresa adjudicataria: Grop Exposicions i Museografia SL. Importe del contrato: 197.038,88 euros. Procedimiento negociado.

LVL
2009-05-06 18:56:04

Comentarios

Dice ser Carmen
2009-09-21 00:32:15
Golpe de "galício" contra galegos e Galiza. A crise do leite fai caer a Comissária danesa responsábel pola agricultura Mariann Fischer-Boel cuxa reelección era dada por adquirida. A convidada para a substituír sería Ana Miranda se non fose as intrigas de Rajoy xunto do Presidente da Comisión. Para os españolistas a Galiza é unha provincia española, mais os galeg@s son extraterrestres sen calquera dereito a ocupar cargos na Unión Europea.

 
Publicidad