LA VOZ LIBRE

Miguel Cancio: "Se empieza con el terrorismo de baja intensidad y se acaba como en el País Vasco"

El profesor afirma que los actos violentos de nacionalistas son una constante en Galicia

Jesús Merino López
2009-05-19 14:43:13

Madrid.- "Como ya he pasado unas cuantas, me siento bien. Lo que me sienta mal es que socialmente tengan lugar estos actos violentos de corte totalitario que buscan acabar con la libertad", afirma para La Voz Libre Miguel Cancio, el profesor de Sociología de la Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela acosado por los independentistas de 'Agir'.

- ¿Este tipo de actos violentos de los nacionalistas son un caso aislado?

- No, son habituales. Se vienen repitiendo en Galicia. En la Facultad hubo un intento de agresión muy grave a María San Gil (PP). También se produjeron agresiones graves contra 'Galicia Bilingüe', contra la 'Mesa por la Libertad Lingüística', así como intentos de boicot contra la 'Asociación Víctimas del Terrorismo'. Yo participé en las manifestaciones de 'Galicia Bilingüe' y vi aquel acto de terrorismo de baja intensidad claramente programado".

- ¿Nota un incremento de la violencia en Galicia?

- Sí, pero estas agresiones también se producían hace años. Recuerdo que vino a dar una conferencia el alcalde de Santiago, el señor Bugallo del PSOE, y también le reventaron la conferencia y le tuvieron encerrado. Se boicotea a conferenciantes como Savater, Espada, Pío Moa... Es entonces cuando me siento mal porque se está atacando de forma muy grave la libertad y no se les para los pies con las armas que tiene la democracia.

- ¿Teme que este clima derive en algo más peligroso?

- Sí, se empieza como se ha visto en el País Vasco, con el terrorismo de baja intensidad y se acaba con el de alta intensidad. Aquí en Galicia, en plenas fiestas del Apóstol, grupos nacionalistas violentos pusieron una bomba en la sede central de Caixa Galicia y no mataron a gente de milagro. Yo tenía el coche aparcado a pocos metros y me cayeron cascotes. Me pudieron matar a mí como pudieron matar a varias personas.

- ¿Han atacado a otros compañeros suyos?

- Sí, al profesor Roberto Blanco, que defiende como yo la libertad, lo atacaron y le tapiaron la puerta. Al ver que les sale impune, siguen avanzando y se sienten con capacidad de atacar a más gente.

- ¿Cuál es el objetivo de estas organizaciones radicales?

- Responden a un proceso neoleninista, en el sentido de que antes el leninismo acababa con la democracia y con los demócratas, y ahora el neoleninismo chavista de Venezuela, siguiendo las tácticas castristas, utiliza la libertad para acabar con la libertad. Es decir, para deslegitimar, desestabilizar y liquidar a los principales oponentes, a los críticos, a la gente que no cede a sus imposiciones. Agir y colectivos similares buscan aterrorizar a la gente que se expresa, que defiende la libertad.

- Para finalizar, ¿por qué ha elegido el castellano para impartir sus clases?

- Porque soy español, porque mi lengua materna es el español y porque es la lengua en la que mejor me expreso. No tengo nada contra el gallego. He escrito libros en esta lengua y he luchado durante el franquismo para promoverla. Si entonces luché para que la gente tuviera libertad lingüística, ahora lo sigo haciendo. Los nacionalistas de 'Agir' no me han atacado por no hablar gallego, pues saben que lo utilizo, sino por criticar su violencia y su falta de respeto por las libertades. Hay una frase que resume mi modo de actuar: "Vivir es cantar libremente. Callar, someterse y claudicar, nunca".

 

Comentarios

Dice ser galiza
2011-07-29 14:35:25
FILLO DE PUTAAA ESTE E UN FASCISTA FORA DA USC CABRON!!

Dice ser galego
2011-07-29 14:33:36
empezase falando asi e acabase votando a falange. esta xente e apestosa sobra no noso pais. MANTEÑAMOS A NOSA LINGUA COMO LLE GUSTARIA A CASTELAO OU A ROSALIA

Dice ser Serotonina
2010-02-03 17:26:09
Todo tipo de violencia es condenable. En eso es lo que estoy de acuerdo con Cancio. Ahora bien, pocas veces en la vida he visto a un botarate tan grande y con tanta escaso talento para la farra en programas-tertulia basura televisa como este sujeto llamado Miguel Cancio. Y como profesor es una mierda pinchada en un palo. Un alumno y cinco firmas más.

Dice ser Dcio
2009-05-24 08:01:19
O que o ESTADO ESPAñOL está facendo ao pobo na Galiza só porque queren falar GALEGO é TERRORISMO DE ESTADO pagado co diñeiro dos impostos das propias vítimas!!!

Dice ser sila
2009-05-24 07:59:30
O colonialismo fas moi mal as contas. Unha Galiza dependente como a que temos agora obriga os galegos a pagar as estruturas do Estado español na Galiza e aínda soportar os custos con parte do Estado central. Unha Galiza independente só soportaba os custos das estruturas na propia Galiza. Os colonialistas é que nos queren convencer que a Galiza recibe algo do Estado español. Na verdade cando o Estado español dá 1 pito á Galiza xa lle roubou antes unha galiña. Todo o resto é propaganda para levar os galegos a seren roubados e aínda ficaren convencidos que fican a deber. Xa hai o ditado popular que di " Quen parte e reparte se non fica coa mellor parte ou é tolo ou non ten arte" Os colonialistas teñen arte e non son nada tolos. Fican co que é da Galiza e aínda nos convencen que nos son útiles. Queren mellor?

Dice ser Roman
2009-05-24 07:58:14
España sempre foi opressora dos pobos. Non houbo ningunha colonia española que se tornase libre sen guerra. Na América Latina por exemplo houbo loitas armadas enormes para eses pobos se liberaren do colonialismo español. A política de España hoxe é aínda máis repressora en relación aos países veciños que ocupa e domina os seus pobos. No século XXI esta política é suicida e assustadora para as poboacións de España e dos países ocupados. Existe unha carreira contra o tempo e hai menos tempo para os movementos independentistas teren acceso a armas de gran destrución do que a España está disposta a arranxar unha solución política para os problemas do colonialismo. Ou sexa os movementos de liberación están máis próximos de teren acceso a armas de destrución masiva do que España solucionar o problema. Hoxe bastaría España respectar o idioma de cada pobo e reorganizar o Estado nun Reino Unido Federado acabando para sempre co dominio colonizador de Madrid sobre os pobos ocupados. Nun futuro moi próximo se nada for feito o odio virá desintegrando España e morrendo moitos millares de persoas. Esta realidade soa quen está no poder non ve. Están cegos até ao día en que non haxa solución.

Dice ser Xoan
2009-05-24 07:56:58
A Galiza anda ao contrário do Mundo. Enquanto os outros povos estão preocupados em acabar com os crioulos e alfabetizar as pessoas no idioma GALEGO-PORTUGUÊS para o seu desenvolvimento humano. Na Galiza a RAG gasta milhões dos nossos impostos para fabricar um crioulo de português com espanhol só por motivos políticos de nos isolar para falarmos só com as vacas. Os galegos com uma norma escrita deturpada, castelhanizada com o objectivo político de nos isolar dos cerca de 250 milhões de irmãos da fala, ficam sem capacidade de evoluir como povo. Com o crioulo castrapo só falam com as vacas como os espanholistas querem. A alfabetização dos galegos só será conseguida com o galego escrito na norma galega: http://www.youtube.com/watch?v=sGxxE0DqfQM

Dice ser Anónimo
2009-05-24 07:56:10
Tenho 57 anos som empresario galego das minhas empresas dependem case 300 familias, considérome unha persoa de dereita social demócrata, mais galeguista. Formo parte daqueles 30% de electores que decidiu nom votar nas ultimas elecçons para o parlamento regional polas seguintes razóns , nom som socialista, nim comunista, nim sequera republicano e nom voto no PP porque para min em primeiro lugar está a Galiza. Hai moitos galegos de dereita que votam no PS por causa da lingua nom é o meu caso. Por outro lado hai moitos galeguistas de dereita que votan no PP porque nom som socialistas e nom tenhen a corage de dicir nom a esta “democracia”. O régime espanholista pasa unha mensage errada a través das televisóns e outros medios de comunicaçom que ser galeguista é ser esquerdista, radicais, independentista e por aí fóra....... Isto é completamente falso e a idea de asociar o idioma á política é a forma de prejudicar aínda máis o galego. O feito dos esquerdistas seren máis activistas tenhen unha explicaçom, normalmente som persoas que nom tenhen bens e por iso tenhen a liberdade de protestar sem sufrir represalias. Quen tem bens e manifestarse publicamente a favor do galego no caso de ser empresario pasa a ser perceguido polas Finanzas com correcçóns á materia colectável das súas empresas a través de informes falsos até conseguirem descapitalizar as empresas e encerralas. No caso de persoas que tenhan terreos o régime arranja sempre unha utilidade pública para confiscar a troco de case nada as terras de quem se mostrar galeguista. Para Madrid ser galego é um crime. Porén ser galego e defender o noso idioma está por enriba de calquera ideología quem politiza o idioma som os espanholistas para o oprimir, facer pasar por cousa radical e esquerdista cando nom o é. A censura na Galiza é moi grande para todos aqueles que defendam o galego e desmascarem a política do crioulo castrapo que é a normativa espanholista que pretende afastar o galego do portugués ao usar a norma escrita castelá para escribir o galego. Até nos jornais digitais dominados polo BNG como A Nosa Terra e Vieiros os comentarios som apagar e no caso de Vieiros os propios registros dos usuarios som tamén apagar. Todo porque dependem dos subsidios do Estado que retira o dinheiro dos impostos de todos para distribuír só por aqueles que nom defendam o galego. Admiro moi o que está a acontecer na Extremadura em relaçom á aprendizage do Portugués. É preciso nom ter medo nim complexos. Em Gibralter os ingleses oficializaram o inglés e o espanhol sem calquera medo dos habitantes quererem ser espanhois. Hoje estamos a caminhar para um mundo sem fronteiras em especial na Unióm Europea. Resta aos Estados a defensa da identidade de cada pobo. Espanha polo contrario practica o genocidio cultural incluíndo lingüístico de todos aqueles que nom foren casteláns. Isto contra o que defende a propia Unióm Europea. Estive a ler os comentarios em voso Blog e nom vejo ningúm chamamento ou propaganda independentista como um comentador afirma. Penso que o feito de haber censura na Galiza é a causa dalgúns teren descuberto o voso blog e divulgarem nel a repreçom e desgraza em que vive a nosa lingua común na terra onde naceu. Se o Presidente elixido para a Junta da Galiza Sr. Feijoo for um home inteligente oficializa na Galiza de inmediato o espanhol em igualdade co Portugués. Com iso tiraba a gram bandeira da esquerda, acababa para sempre coa cuestióm do idioma e abría as portas do mundo á Galiza pois pasaba a comunicar com máis de 600 millóns de persoas em todo o mundo. Som a favor dunha Galiza Bilingue mais cos dous idiomas fortes em igualdade e nom coa supremacia do castelán como os espanholistas ditos bilingues querem.

Dice ser Artur
2009-05-24 07:55:00
A España no quiere que los gallegos hablen y escriban bien el idioma gallego porque eso proyectaba a Galicia en las relaciones internacionales con pérdidas políticas para España. Hasta que en fin que aparece alguien que de una forma directa dice la verdad. Sin embargo eso es falta de visión de algunos Madrileños . Con el Estado español organizado de otra forma eso sería una ventaja

Dice ser Sima
2009-05-24 07:53:14
Todos os pobos teñen o dereito e o deber de loitar contra o colonialismo. É unha cuestión de dignidade. Quen é radical e extremista na Galiza é o Estado español que ocupa ilegalmente sen recoñecer que se está o século XXI incompatível con réximes coloniais. O réxime transformou o castelán con todo o poder represivo nunha raposa, e o galego nunha galiña submissa. O movemento Galiza bilingue quere pór raposa e galiña pechadas na mesma capoeira. Chaman a isto liberdade. Cal o resultado? Con toda o protección do Estado, represión policial e da comunicación social a manipular as informacións a favor da defensa do castelán que coloniza e domina durante séculos na Galiza sen que ninguén se preocupe co galego, vén agora o argumento da Galiza Bilingue con Liberdade é ridículo. Como se pode dar liberdade a unha galiña no mesmo espazo que unha raposa? Que tipo de comunicación social que toma partido e usa todas as técnicas de convencimento e que clasifica de radicais os galegos que queren só vivir e falar como galegos na Galiza? Teñan vergoña. A CAUSA DO PROBLEMA È A OCUPACIÓN CASTELÁ. Non hai nada máis extremista e RADICAL do que un Estado veciño ocupar e colonizar culturalmente o outro durante séculos. Isto está a facer a España á GALIZA. Negar en pleno século XXI o dereito á autodeterminación conforme está consagrado na CARTA das NACIONS UNIDAS..... e aínda promover manifestacións colonizantes coa policía fardada a participar e outra parte da policía a cargar sobre o pobo da terra. Cos civís da étnia ocupante a gritar xunto dos que viñeran de fóra que a policía é súa amiga. As forzas da "orde" na verdade desorde a practicar terrorismo de Estado pagado co diñeiro dos impostos cobrados á propias vítimas. ISTO SI é EXTREMISMO e Radicais colonizadores. A comunicación social controlada polo réxime colonial a presentar as vitimas galegas como os malos e os provocadores de fóra como os bos. É crime mentir e manipular os feitos para colocar a poboación contra quen ten razón e dignidade se sente ocupado e provocado na súa terra polos de fóra. Liberdade para a Galiza e para os galegos . Para os espanholistas a palabra liberdade significa opresión para os nativos da Galiza e liberdade para os colonizadores continuaren a explotar e colonizar os galegos. Dúas formas de liberdade! San moitos os crimes contra a humanidade practicados polo Estado español na Galiza, desde Calúnia, Coacción, Agresións físicas , Morais, Intlectuais, Colonialismo, Prisións ilegais sen culpa formada só por ideas políticas, Xenocidio cultural, Físico e outros crimes . Pregunto onde está o Juíz Justiceiro Baltazar Garzon? È Justiceiro ou serve un réxime criminoso? Cando abre un proceso contra o Estado español?

Dice ser SANTOS
2009-05-24 07:48:33
ESTE HOME É QUE NECESITA A GALIZA: Independentista português matou máis de 20.000 casteláns é santificado polo Papa Bento XVI. No pasado os independentistas eran SANTOS agora son terroristas para España. D. Nunu Álvares Pereira , coñecido en vida como o Santo Condestável, foi Beatificado en 23 de Xaneiro de 1918 polo Papa Bento XV e canonizado en 26 de Abril de 2009 polo Papa Bento XVI. Os seus principais feitos son: A- Cando tiña só 13 anos de idade foi enviado polo Rei D. Fernando de Portugal para recoñecer as tropas castelás que viñan invadir Portugal, porque por toda a Galiza o Rei D. Fernando de Portugal fora aclamado Rei da GALIZA aclamación reforzada na Coruña. Despois de ver o exército español aínda en terras españolas regresou e fixo o seguinte diagnóstico sensato:”Parecía xente moi mal acautelada e nós con pouca xente con bo capitán, ben acautelados podemos os desbaratar”. Foi o que aconteceu o exército castelán ao invadir Portugal sufriu unha pesada derrota. B- Anos despois o Rei D. Fernando morre non deixando herdeiros directos e o Rei de Castela casado coa filla do falecido Rei portugués tenta ocupar o trono de Portugal sendo derrotado na Batalla dos Atoleiros por D. Nuno Álvares xa adulto e cabaleiro. Despois desta derrota o Rei de Castela Organiza un poderoso exército e invade Portugal con máis de 30.000 homes. D. Nunu Álvares e o futuro Rei de Portugal D. João I son sorprendidos e só conseguen reunir un exército de cerca de 6.000 homes. Mesmo coa superioridade numérica castelá de 5 para 1 os portugueses aplican máis unha pesada derrota aos casteláns, morrendo entre as tropas castelás máis de 20.000 homes, 8.000 prisioneiros e fuxindo moi feridos para España cerca de 2.000 homes. Os mortos casteláns entupiram dous ríos. Foi decretado loito en Castela por varios anos por morrer os máis importantes nobres fidalgos cabaleiros casteláns. Versión castelá : http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Aljubarrota

Dice ser marc (segur de calafell)
2009-05-23 16:28:30
Ánimo para el señor Cancio, lo verdaderamente revolucionario hoy defender la libertad y usted la defiende. Un fuerte abrazo desde Cataluña. "la libertad es algo muy difícil de conseguir y muy fácil de perder"

Dice ser Lo que me faltaba de este "seor"
2009-05-23 12:24:43
Que me vengas ahora con estas cosas después de lo del burro. No comparto para nada lo de los radicalillos de AGIR pero Cancio, tienes más ganas de salir en la prensa (¿esto se puede considerar prensa?) que una folclorica. Por cierto, ¿el burro era bilingüe?, ¿Y las gallinas?

Dice ser Maria Pita
2009-05-22 22:12:20
Bueno! te estoy escandalizada de todo, y la gallina la llevaron a los tedax para desactivarla, supongo que sí porque sino el insigne profesor Rancio no hablaría de terrorismo. Por cierto, la gallina sería bilingüe o se trataba de una impositora que sólo cacareaba en gallego; exijo libertad para que las gallinas elijan la lengua en que quieren cacarear. Derogación inmediata que obliga a las gallinas a cacarear al menos el 50 % en gallego. Gallina Bilingüe, Presente!!

Dice ser Quin sabe?
2009-05-21 23:05:08
La diferencia entre la gallina y el burro no está en el medio sino en quién lo utiliza. A mí si uno de HB entra en un aula con un hámster me parece mucho más violento que un estudiante rebelde de la transición invadiendo el rectorado con una jauría de elefantes y medio circo Roma.

Dice ser trasdos
2009-05-21 13:04:35
Veo algunos comentarios que tratan de matar al mensajero sin pararse en el mensaje. La lucidez del Sr. Cancio esta fuera de toda dura y que hay un pus en la sociedad gallega y española que esta degenerando en gangrena tambien. El sr. feijoó fiel a los complejos de la derecha, parace que no ha entendido el mensaje de sus electores y trata de congraciarse con los nacionalistas. Craso error. La gente empieza a darse cuenta que en el escenario actual solo queda Rosa Diez y su UPyD

Dice ser Ex-alumno Universidade de Compostela
2009-05-20 23:17:16
Para Galiña Ceive: Pues es verdad, no me acordaba de lo del burro en el rectorado. Yo a Cancio lo recordaba con su troupe nudista de Free Tetiñas, o algo así eran, en una playa coruñesa escandalizando a las paisanas beatas de la aldea de allí que los querían echar a palos. Lo que más le gusta a Cancio es salir en la prensa y que hablen de él por lo que ,me parece a mí, no sólo está con fuerzas, es que tiene que estar encantado con la que le montaron los chicos de Agir. Seguro que los va a llamar y quedan para montar otra "performance" como esta. Y una cosa, si dos gallinas es terrorismo de baja intensidad, algo así como un par de cocteles molotoff con plumas ¿no? Entonces, un burro peideiro que será ¿Una bomba de destrucción masiva?

Dice ser El diablo, o demo
2009-05-20 22:06:07
DEUS. Si te veo no te conozco, para ser lo que eres dices más buarradas que Larpardin ¿sabes quién era Lampardin? No? pues enteráte y verás lo rídiculo que eres

Dice ser eugenio
2009-05-20 22:03:25
Y yo aqui al lado sin enterarme. Dicen que los nacionalismos se curan viajando, pero lo que está ocurriendo en las univeridades españolas no tiene cura es un cancer avanzado con ramificaciones por todo el cuerpo, lo peor es que fue introducido por un virus que procede de la misma cepa. Hombres como D. Miguel con los dos cojones bien puestos hay pocos.

Dice ser Deus
2009-05-20 13:47:30
Así como eu creei o castelán eu volo quito. Mmmmm... Vamos por o chino mandarino como idioma universal, así ninguén terá problemas en irse a traballar nin de expresarse con calquera e ningunha parte do mundo. A partir de agora todalas clases en mandarino e por suposto boletíns oficiais dos Estados, administración e damáis tamén. Se queredes conservar voso idioma velaí vos quedades colegas. Eso si, se vexo unha sóa pelexa pola lingua imposta condénovos a todos a falar por signos. Sempre voso, Deus. AMÉN.

Dice ser PSOE CANCER DE ESPAA
2009-05-20 05:30:03
Animo señor Cancio. Todo esto acabará el dia que el PSOE deje de apoyarse en ellos. El PSOE es el responsable de la escalada ultranazionalista en Galicia, Cataluña y Baleares. Algún dia lo pagará. llamo al buen juicio de sus votantes para que dejen de votarle.

Dice ser exalumno
2009-05-20 00:50:18
Ánimo Cancio, y denuncia a esos gilipollas, son uno minoría de frustrados que defiende lo indefendible. Yo también hablo español porque quiero, y el que me lo quiera imponer que se lo piense dos veces. Deberíamos unirnos unos cuantos y enfrentarnos a estos pringados para que tuvieran claro que la libertad que tenemos hoy no los la van a quitar tan fácilmente. ¿Y la policía no va a actuar?, saben perfectamente quienes son y deberían ser detenidos y expulsados de la universidad, ¡Que se vayan a etudiar a Venezuela o a Cuba que allí tienen más colegas fascistas como ellos.

Dice ser Galia Ceive
2009-05-19 20:35:52
Pero Cancio, ¿como dices que meter dos gallinas en un sala de aulas es violencia? Hombre, tú metiste un burro!! (un animal, Equus asinus, no un conselleiro) durante unas elecciones a rector, pero claro, aquello era violencia. ¿Ya no te acuerdas? Fué en los gloriosos tiempos de la Transición, cuando eras interino y te vendías como el profe más rebelde de la Universidad de Compostela. Que conste que no apruebo este acto pues someter las pobres gallinas a la inconexa verborragia del profesor Cancio podría considerarse crueldad contra los animales. Viva Cancio! Viva lo rancio! Viva a Galiña Ceive!

Dice ser Castro
2009-05-19 16:58:40
Cancio, eres un tío legal y auténtico. Ánimo.

Dice ser biba la livertaz
2009-05-19 15:54:21
libertaz de imponer el castellano! biba! y fuera la imposicion de tener que entender el gayego! fuera los paletos!

Dice ser Xose
2009-05-19 14:54:53
Este hombre es un valiente y un profesor excelente. Lo conozco de mi etapa en la Universidad. Ánimo, Miguel!

 
Publicidad